aum.jpg

Nedualita

 

 

 

 

Domů

 

Kontakt

Překlady – Poonja

Překlady – Ramana

Překlady – Sailor Bob

Profily osobností

Odkazy

 

Obsah stránky

 

"Ne-konceptuální, Sebe znající vědomí." – shrnutí učení Sailora Boba Adamsona. 1

Předmluva ke knize „Co je špatného Tady a Teď, pokud nezačneš přemýšlet?“. 1

 

 

"Ne-konceptuální, Sebe znající vědomí." – shrnutí učení Sailora Boba Adamsona

Přeloženo z http://www.shiningthroughthemind.net/pages/BobAdamson.aspx (stránky Gilberta Schultze).

 

    * Co je špatného, Tady a Teď, pokud nezačneš přemýšlet?

    * Ať si myšlenky odejdou, nech je, na jediný okamžik a uvidíš to ticho, tu stálost, tu čistotu, to zářící Bytí, které tu bylo, je a vždy bude.

    * Co hledáš, tím již jsi. A tak je hloupé pokračovat v hledání. Jediným místem, které odstartovalo hledání, je mysl.

    * Přirozeností mysli je rozlišovat.

    * Omyl se neodváží k poznání.

    * Je to zde, již nyní, jako To co je. S tímto uvědoměním, jaký by tu mohl být konflikt? Odpočiň si, a buď tím čím jsi.

    * Je to jen mysl, v čem tento konflikt pokračuje.

 

Nahoru.

 

Předmluva ke knize „Co je špatného Tady a Teď, pokud nezačneš přemýšlet?“

Přeloženo z anglického originálu knihy What's Wrong With Right Now Unless You Think About It?. Kniha nebyla do českého jazyka přeložena.

 

Nemluvím k tělu.

Nemluvím k mysli.

Říkám tomu ČÍM JSEM že JSEM,

tomu Přítomnému Vědomí vyjadřujícímu

se skrze mysl myšlenkou „Já jsem“.

Jen to a nic víc.


Čím jsi, je povahou ze-Sebe-zářící, čistou inteligencí. Sama idea záření vyvolává dojem pohybu. Tento pohyb je energií. Proto tomu říkám „čistá inteligence – energie“.

Září skrze tvé oči. Nemůžeš říci, co je to, ani to nemůžeš popřít. Není to „ničím“. Nelze to zhmotnit. Vždy se to projevovalo jako ten živý, vibrující pocit přítomnosti,

který si mysl překládá myšlenkou „já jsem“. První myšlenka „jsem“ není realitou. Je nejblíže, kam se může mysl k realitě dostat, protože realita je nemyslitelná.

Nejde o věc. Bez myšlenky „já jsem“, je to stálost? Jde o ticho? Nebo to samo o sobě vibruje jako zářící živost? Všechna tyto vyjádření jsou buď myšlenkovými koncepty,

nebo ukazateli, přičemž platí, že víš že jsi. Nemůžeš toto poznání popřít. Není mrtvé, prázdné, tiché, stálé. Nejde o to udržovat tichou mysl, ale o to vidět, že tím

nadřazeným mysli je sama živost. Ta je velmi jemná.

Když vidíš to čím jsi, tak tato jemnost projevuje sama sebe. To je nezapříčiněnou radostí. Nisargadatta to podává překrásně. Podává to negativně: „Již zde není nic špatně“.

Myslíme si, že musíme něčeho dosáhnout a zůstat tím. Poznej, že jsi to nikdy neopustil. Bez úsilí. Nemusíš to zkoušet, nemusíš se o to snažit, netřeba se toho chápat a držet.

Jsi tím.

Bob Adamson

 

Nahoru.

 

Reklama je svinstvo.